Publikované články

Publikované články

Níže uvedené publikované příspěvky vznikly za podpory MPSV ČR jako průběžné výsledky řešení projektu 1J 039/05-DP1 „Vliv změn světa práce na kvalitu života“ v rámci tématického programu TP-5 „Moderní společnost a její proměny“

CD-ROM Vybrané statě o kvalitě pracovního života (zip, 1,28 MB)

Europeanization and multilevel employee interest representation (pdf, 192 kB)

Kvalita pracovního života v Čechách po roce 1989 (doc, 69 kB)

HR management in employment agencies in the CR (doc, 119 kB)

Subjective and objecitve risk in labor market: hedonic wage study (doc, 200 kB)

Sborník mezinárodní konference 13. - 14. 9. 2007

Publikace - Flexibilní formy práce a jejich právní úprava (pdf, 918 kB), obálka publikace (pdf, 584 kB)

Hledání štěstí (doc, 34,5 kB)

Souhrn publikací v roce 2007 (doc, 39 kB)

Kvalita života (doc, 440 kB)

Flexibilní formy práce v malých a středních podnicích (pdf, 96,5 kB)

Flexibilita – její výhody i problémy (pdf, 116 kB)

Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života – měli bychom se bránit (pdf, 135 kB)

Podmínky pro proměny práce (pdf, 124 kB)

Hodnota práce a kvalita života (pdf, 76,3 kB)

Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života (pdf, 99,8 kB)

Typy prorodinné personální politiky – WLB, FFP (pdf, 75,7 kB)

Práce není to, kam chodíme, ale to co děláme (pdf, 104 kB)

Kvalita života z pohledu úřadů práce v České republice (pdf, 121 kB)

Management Development Practices in the Czech Reality (pdf, 65,6 kB)

Nástroj pro empirické zkoumání kvality pracovního života (pdf, 581 kB)

Value of work safety: application of CV method to value effects of fatal injuries on wellbeing of economic active population of the Czech Republic (pdf, 266 kB)

Determinants of risk perception bias: an empirical study of economically active population of the CR (pdf, 199 kB)

Wage-risk relationship tests in hedonic wage models in the Czech Republic (pdf, 275 kB)

Percepce práce v ekonomicky aktivní populaci CR (pdf, 142 kB)

Abstrakty Urban, Ščasný (doc, 58,5 kB)

Estimation of wage differential for the Czech Republic: Hedonic wage model testing on three datasets (pdf, 322 kB)

Willingness to accept for an increase in work-related risk of fatal injury: the evidence
from the Czech Republic
(pdf, 266 kB)

Kvalita života a úřady práce (doc, 93 kB)

Informační bulletin č. 3-4 (pdf, 360 kB)

Informační bulletin č. 3-4 (English version) (pdf, 374 kB)

Informační bulletin č. 2 (pdf, 939 kB)

Informační bulletin č. 1 (pdf, 181 kB)

Workshop Cena zdraví 24. 1. 2007

Mezinárodní seminář 25. 9. 2006

sborník Kvalita pracovního života (doc, 133 kB)

Svět práce a kvalita života (pdf, 3,49 MB)

Vliv změn globálních podmínek na organizaci pracovní doby (doc, 126 kB)

Educating managers using projects between Western and Eastern European countries (doc, 91,5 kB)

ENCOURAGING ETHICAL BEHAVIOUR IN PUBLIC ADMINISTRATION BY HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (doc, 94,5 kB)

HR Practices in the Czech Public Administration_Paper HRM in the CR PA (doc, 61 kB)

Kvalita života a realizace principu rovných příležitostí na trhu práce (doc, 143 kB)

Podmínky pro rovné zacházení a zlepšování kvality pracovního života (doc, 196 kB)

Realizace principu rovných příležitostí na trhu práce v ČR (doc, 62,5 kB)

Trendy ve vývoji náhledu na ovlivòování člověka v organizaci (doc, 52,5 kB)

Vývojové tendence v organizaci pracovní doby - Dušková Lucie (pdf, 130 kB)